Home > Preken > zondag 4 augustus 2019,…

zondag 4 augustus 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 4 augustus 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

Welkom en mededelingen

Psalm 98: 1, 2, 3 en 4 (NB)

Stil gebed; votum en groet.

Psalm 75: 1 (OB)

Lezing van Gods wil

Lied 151:  1 en 3 (Wij loven U, o God)

Kindermoment

(Kinder)lied 332 (Zingen maakt blij)

Gebed

Schriftlezing: Psalm 117

Psalm 117 (OB)

Prediking: Thema: Loof de Heer! 1: opdracht; 2: reden  

Psalm 150: 1, 2 en 3 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 186 (Machtig God, sterke Rots)

Zegen

zondag 4 augustus 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan