Home > Preken > zondag 4 december 2016,…

zondag 4 december 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 29: 1 en 6 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 19: 1 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 19: 6 en 7 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 269: 1, 5 en 6 (In het begin)

Gebed

Schriftlezing Genesis 1: 1-5 en Joh. 1: 1 – 18

Psalm 33: 5 en 6 (OB)

Prediking: God maakt door Jezus een nieuw begin

Lied 232: 1 en 4 (Eeuwig Woord, U zullen wij bezingen)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 63: 1, 3 en 5 ( O, kom, o, kom Immanuël)

Zegen

zondag 4 december 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan