Home > Preken > zondag 4 februari 2018;…

zondag 4 februari 2018; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan;    HULPVERLENINGSZONDAG!

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 146: 1 en 5 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet,

Psalm 72: 4 en 7 (NB)

Lezing van de Wet

Lied 167: 1, 2, 3 en 4 (Geef vrede Heer, geef vrede)

Kindermoment

Kinderlied 325 (Vertel het aan de mensen)

Gebed

Schriftlezing Markus 5: 1 – 20

Psalm 142: 1, 2 en 5 (OB)

Prediking:

Psalm 66: 8 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 121: 1, 2 en 3 (Leid mij Heer, o machtig Heiland)

Zegen

zondag 4 februari 2018; morgendienst om 9.30 uur in Westzaan