Home > Preken > Pinksteren > zondag 4 juni 2017,…

Zondag 4 juni 2017, Pinksteren; morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Lied 112: 1, 2, 3 en 4 (Ere zij aan God, de Vader)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 25: 2 (OB)

Lezing van de Wet

Psalm 143: 10 (OB)

Kindermoment

Kinderlied (Een rivier vol van vrede)

Gebed

Schriftlezing Hand 2: 1 – 13

Psalm 118 : 7 en 12 (OB)

Prediking: Thema: De Geest maakt alle dingen nieuw: 1 een nieuwe tijd. 2 nieuwe mensen.

Lied 121: 1, 2 en 3 (Leid mij Heer, o machtig Heiland)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Psalm 68: 10 (OB)

Zegen

zondag 4 juni 2017, Pinksteren, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan