Home > Preken > zondag 4 maart 2018,…

zondag 4 maart 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Stil gebed,  votum en groet,

Psalm 42: 1 en 5 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 51: 1 en 5 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 300 (k heb Jezus nodig)

Gebed

Schriftlezing Markus 10: 32 – 52

Psalm 146: 5 en 6 (OB)

Prediking: Jezus als bediende?! 1. Een bedenkelijke vraag. 2. Een bevrijdend antwoord.

Lied 22: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Wij zingen, Vader, U ter eer)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 183: 1, 2 en 3 (Grote God, wij loven U)

Zegen

 

 

 

zondag 4 maart 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan