Home > Preken > zondag 4 september 2016,…

zondag 4 september 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst 
Voorzang: Psalm 84: 1 en 6 (NB)
Stil gebed onder aan de kansel
Votum en Groet, 
Psalm 19: 1 (OB)
Lezing van de Wet
Psalm 19: 6 en 7 (OB)
Kindermoment
Kinderlied: Lied 285 (Laat de kinderen tot mij komen)
Gebed
Schriftlezing Galaten 1
Psalm 118: 7 en 11 (OB)
Prediking: Post van Paulus namens God
Lied 147: 1, 2, 3 en 4 (Ik heb de vaste grond gevonden)
Dankgebed
Collecten
Slotzang: Lied 137: 1, 2, 3 en 4 (Vrede zij u)
Zegen

zondag 4 september 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan