Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 4 september,…

zondag 4 september, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 47: 1 en 3 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Lied 129: 1 en 2 (Groot is uw trouw, O Heer)

Gebed

Schriftlezing: Kolossenzen 3: 1 – 17

Psalm 68: 9 en 16 (OB)

Prediking: Hemelvaart: “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.”

Lied 106: 1 en 2 (Al heeft Hij ons verlaten)

Dankgebed

Collecten

Lied 178: 1, 3, 4 en 6 (Neem mijn leven, laat het Heer…)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 73: 12 en 13 (OB)

Zegen

zondag 4 september, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk