Home > Preken > zondag 5 augustus 2018,…

zondag 5 augustus 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 91: 1 en 5 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Lied 126: 1, 2, 3 en 6 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

Lezing van Gods wet

Psalm 6: 2 en 9 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 305: 1, 2 en 3 (Hoger dan de blauwe luchten)

Gebed

Schriftlezing: Jacobus 5: 13 – 20

Psalm 103: 2 en 6 (OB)

Prediking: Thema: Een biddende gemeenschap 1: genezing; 2:  vergeving

Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 216: 1, 2 en 3 (Wie maar de goede God laat zorgen)

Zegen

 

zondag 5 augustus 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan