Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 5 februari 2017,…

zondag 5 februari 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 84: 2 en 6 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Gezang 1/Wet des Heren (OB): 2 en 9

Gebed

Schriftlezing: Efeze 2: 1 – 10 en Zondag 32

Psalm 17: 3 en 4 (OB)

Prediking: Goede werken geven het leven zin! 1. de eer van God; 2. de zekerheid van ons geloofsvertrouwen; 3. het heil van onze naaste.

Psalm 25: 2 en 6 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 53: 1, 2, 3 en 4 (Laat ‘m in U blijven, groeien, bloeien)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 101  (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen

 

zondag 5 februari 2017, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk