Home > Preken > zondag 5 februari 2017,…

zondag 5 februari 2017;   Hulpverleningszondag, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: 63: 1 en 2 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 146: 5 en 6 (OB)

Lezing van de wil van God

Lied 2: 1 en 4 (Geloofd zijt Gij, God onze Heer)

Kindermoment

Kinderlied 314: 1, 2 en 3 (Jezus, open mijn oren)

Gebed

Schriftlezing Johannes 5: 1 – 18

Psalm 72: 1, 4 en 7 (NB)

Prediking:  God werkt, Jezus werkt, en wij?  1. Jezus ziet en geneest. 2. Jezus vindt en waarschuwt.

Psalm 103: 2 en 11 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 210: 1, 3 en 5 (Ga niet alleen door ’t leven)

Zegen

zondag 5 februari 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan