Home > Preken > zondag 5 maart 2017,…

zondag 5 maart 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 95: 1 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet,

Psalm 95: 4 en 5 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 25: 2 en 3 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 312 (Je hoeft niet bang te zijn)

Gebed

Schriftlezing Johannes 6: 22 – 66

Psalm 73: 9, 10 en 11 (NB)

Prediking:  De buik vol van Jezus: 1. Jezus is het Brood dat Leven geeft. 2. Zonder Jezus geen leven.

Lied 114: 1 en 2 (Geest van hierboven)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 157 (Zoek eerst het Koninkrijk van God)

Zegen

zondag 5 maart 2017, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan