Home > Preken > zondag 5 Mei 2019,…

zondag 5 Mei 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst naluisteren? klik op het pijltje!

zondag 5 Mei 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. van Dijken

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang psalm 85: 1, 4 ob

Stil gebed, votum en groet

Na het amen gaat de gemeente zitten

Zingen psalm 126: 1, 2, 3 ob

Gebed

Schriftlezing  Psalm 126

Ps 137:1,2,3 n Aan Babels

Prediking tekst psalm 126 Gods leiding

1.Bevrijding, 2.bestrijding, 3.verblijding

Zingen Lied 8:1,3,4 Het dorre land

Gebed

Zingen Lied 190:2,3 Prijs Hemk

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang lied 190:1 Prijs mijn ziel

Zegen  

zondag 5 Mei 2019, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk