Home > Preken > zondag 5 november 2017,…

zondag 5 november 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. P. J. den Hertog uit Amsterdam

ds P den Hertog

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 95 vers 1 en 4 (OB)

Stil gebed

“Onze hulp…” en groet van God

Psalm 139 vers  1, 2 en 14 (NB)

Gebed

Schriftlezing (NBG-1951): Matteüs hoofdstuk 25 vers 1-13

Psalm 68 vers 1 en 2 (OB)

Woordverkondiging: Vol van de bruidegom

Psalm 108 vers 1 en 2 (OB)

Dankgebed

Collecte

Lied 144 (God wijst mij een weg)

Geloofsbelijdenis (staande)

Lied 101 (Jezus leeft in eeuwigheid)      

Zegen

zondag 5 november 2017, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk