Home > Preken > bijbelboek Daniel > zondag 5 november 2017,…

zondag 5 november 2017, morgendienst om 10.00 uur in Westzaan

in deze dienst zal de Heilige doop bediend worden aan Gideon van der Plas

voorganger is ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 116: 1 en 11 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Lied 25: 1, 2 en 3 (Een grote Hogepriester)

Lezing van Gods wet: Exodus 20: 1 – 17

Zingen: Psalm 130: 2 en 4 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 313 (Jezus is de Goede Herder)

Gebed om de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Daniël 9

Psalm 145: 6 (OB)

Prediking:  Thema: Gebed voor mijn ‘kinderen’. 1. Niet omdat wij dat verdienen, 2. maar in Gods Naam.

Psalm 90: 1 en 8 (NB)

Dooponderwijs

Doopgebed

Doopvragen

Zingen: Psalm 105: 5 (OB)

(Kinderen naar voren)

Doopsbediening

Zingen Psalm 134: 3 (OB)

Woord tot de ouders en tot de gemeente, overhandigen doopgeschenk

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 138: 1, 2 en 3 (Zegen ons Algoede)

Zegen

Na afloop is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en om elkaar te ontmoeten; er is koffie en thee. Wees welkom!

zondag 5 november 2017, morgendienst om 10.00 uur in Westzaan