Home > Preken > zondag 6 augustus 2017,…

zondag 6 augustus 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van ’t Spijker uit Baarn

ds g van t spijker

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 66: 2, 8

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 84: 1, 2

Lezing van de Wet

Psalm  Ps. 84: 3

Kindermoment + kinderlied – door leiding van het kinderwerk

Gebed

Schriftlezing  Handelingen 4: 5- 22

Lied 20. Wanneer de Heer der heren…..

Prediking Handelingen 4: 13, De Christus herkend in Zijn discipelen

Lied 168. Jezus, ga ons voor, alle verzen

Dankgebed

Collecten

Slotzang Psalm 63: 2, 3 NB

Zegen

 

zondag 6 augustus 2017, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan