Home > Preken > Heidelbergse catechismus > Zondag 6 maart, middagdienst…

Zondag 6 maart, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 98 : 1 en 2 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 77: 6 en 7 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 8: 18 – 30

Psalm: Psalm 22: 1, 4 en 12 (NB)

Prediking: Gods voorzienigheid

Psalm: Psalm 42: 1, 2 en 5  (OB)

Dankgebed

Lied 115: 1, 2 en 3 (God is getrouw) (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 129 (Groot is uw trouw o Heer)

Zegen

Zondag 6 maart, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk