Home > Preken > zondag 6 maart, morgendienst…

zondag 6 maart, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 146: 1, 3 en 5 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 119: 24 (OB)

Lezing van de Wet

Lied 2: 3, 4 en 5

Kindermoment

Kinderlied 308 (Ik zag een kuikentje)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 16: 19 – 31

Psalm 17: 3, 7 en 8 (OB)

Prediking: Thema: eeuwige armoede of eeuwige rijkdom

Psalm 73: 10 en 11 (NB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 178: 1, 2, 4 en 6

Zegen

 

 

zondag 6 maart, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan