Home > Preken > zondag 6 mei 2018,…

zondag 6 mei 2018, morgendienst op 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J Koopman

ds Leon Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 146: 1 en 3 (OB)

Gemeente gaat staan, Stil gebed, Votum en Groet,

Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 92: 7 en 8 (NB)

Lezing van Gods wet

Psalm 6: 2 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 316: Lees je Bijbel

Gebed

Schriftlezing: Efeze 4: 1 – 16 en Efeze 6: 10 – 20

Psalm 33: 1, 8 en 10 (OB)

Prediking: Samen groeien in relatie met Jezus; 1. Het kind-zijn achterlaten; 2.  volwassen worden

Lied 53: 1, 2, 3 en 4 (Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

 

zondag 6 mei 2018, morgendienst op 9.30 uur in Westzaan