Home > Preken > zondag 6 november 2016,…

zondag 6 november 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger Ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 108: 1 en 2 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 127: 1 en 2 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Neh. 2: 1 – 10

Psalm 119: 1 en 88 (OB)

Prediking: Wandelen volgens Gods plan

Lied 144 (God wijst mij een weg)

Dankgebed

Collecten

Psalm 25: 2 en 6 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 157: 1, 2 en 3 (Zoek eerst het Koninkrijk van God)

Zegen

zondag 6 november 2016, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk