Home > Preken > zondag 6 november 2016,…

zondag 6 november 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 138: 1 en 3 (OB)

Lezing van de Wet

Lied 193: (Dit is mijn gebod dat u elkander liefhebt)

Kindermoment

Kinderlied 300 (k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)

Gebed

Schriftlezing Galaten 6: 1 – 10

Psalm 92: 5, 7 en 8 (NB)

Prediking: Vervul de wet van Christus: 1: draag elkaars last; 2: draag je eigen last.

Psalm 133: 1 en 3 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 197: 1 en 2 (Heer, wat een voorrecht)

Zegen

Lied 141: 1 en 2 (een vaste Burcht)

 

zondag 6 november 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan