Home > Preken > zondag 7 augustus 2016,…

zondag 7 augustus 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 67: 2 en 3 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 68: 1 en 7 (NB)

Lezing van de Wet

Psalm 130: 2 (OB)

Kindermoment

Kinderlied: Lied 312 (Je hoeft niet bang te zijn)

Gebed

Schriftlezing 1 Samuël 21: 10 – 15  en Psalm 56

Psalm 56: 4 en 5 (OB)

Prediking:

Psalm 89: 7 en 8 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 146 (Ik bouw op U)

Zegen

 

zondag 7 augustus 2016, morgendienst om 9.30 uur te Westzaan