Home > Preken > zondag 7 januari 2018,…

zondag 7 januari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. H. Fahner uit Nunspeet

ds_h_fahner

orde van dienst:

Lied 174 : 1, 8  Liedbundel (God is tegenwoordig)

Stil gebed, Votum & Groet

Samenzang:  Ps. 26 : 8  OB

Gebed

Schriftlezing:  Genesis 5 : 18 – 31   en   Hebreeën. 11 : 1 – 6

Samenzang: Ps. 90 : 1 NB

verkondiging  over Gen. 5 : 24

Samenzang:  Ps. 73 : 13, 12  OB

Gebed

Inzameling van de gaven  (tijdens het voorspel van:)

Samenzang:  Ps. 72 : 11  OB  (Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen)

Geloofsbelijdenis  (staande)

Slotzang:  Lied 148  Liedbundel  (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)

Zegen.                                                                                                      “

 

zondag 7 januari 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk