Home > Preken > zondag 7 juli 2019…

zondag 7 juli 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 7 juli 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. H. Fahner uit Nunspeet

Welkom en mededelingen                                      

Samenzang: Ps.  84 : 1, 2  OB  (Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o HEER, der….)   

Stil gebed; votum & groet                                      

Samenzang:  Ps. 84 : 3, 6  OB  (Welzalig hij, die al zijn kracht….)       

Lezing van de Tien Geboden  +  Gal. 5 : 22

Samenz: Lied 163 Liedbundel (Vernieuw in mij, o eeuwig Licht…) (LvdK 437)

Kindermoment + kinderlied  (door leiding van het kinderwerk) Lied….

Gebed

Schriftlezing:  Psalm 63   (vers 1 t/m 4 is de tekst voor de verkondiging)

Samenzang:  Ps. 63 : 1, 2  NB  (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)

Verkondiging

Davids belijdenis in de woestijn.

  • waarnaar hij verlangt
  • wat hij gezien heeft
  • wat zijn geheim is

Samenzang:  Ps. 103 : 1, 3  OB  (Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle kr)

Gebed

Inzameling van de gaven

Samenz: Lied 43 : 2, 4, 5 (De HEER is mijn Herder! Hij waakt) (staande) (LK14 Zegen.                                                                                                  

zondag 7 juli 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan