Home > Preken > Nederlandse geloofsbelijdenis > zondag 7 april 2019;…

zondag 7 april 2019; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst nabeluisteren? klik hierboven op het pijltje!

zondag 7 april 2019; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Stil gebed, votum en groet

Lied 158: 1, 2, 3 en 4 (Heer, ik kom tot U)

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1 – 18

Lied 22: 1, 2 en 3 (Wij zingen, Vader, U ter eer)

Prediking: Thema: “Alles uit U”

Lied 22: 4, 5 en 6 ( Daarom heeft God zijn Knecht die leed)

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 17: 3 en 8 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Psalm 48: 6 (OB)

Zegen

zondag 7 april 2019; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk