Home > Preken > zondag 7 april 2019…

zondag 7 april 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst nabeluisteren? klik hierboven op het pijltje!

zondag 7 april 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB),

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet, 

Psalm 62: 1 (OB)

Lezing van Gods wil: 1 Petrus 2: 11 – 25

Lied 12: 5 en 8 (Gelijk een Lam, dat stil ter slachtbank gaat)

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 26: 57 – 68

Psalm 77: 3 en 4 (NB)

Prediking: Thema: Jezus zwijgt voor de Joodse raad. 1: Jezus’ zwijgen is genade; 2: Jezus’ zwijgen is een oordeel.

Lied 190: 1, 2 en 3 (Prijs mijn ziel de Hemelkoning)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Psalm 42: 5 (OB)

Zegen

zondag 7 april 2019 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan