Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 7 mei 2017;…

zondag 7 mei 2017; middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 116: 1, 10 en 11 (OB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 119: 21 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Exodus 3: 1 – 14 en zondag 36 HC

Psalm 1: 1, 2 en 3 (NB)

Prediking: Thema: Gods Naam eren. 1. De rijkdom van Gods Naam. 2. Vloeken in de wereld. 3. Vloeken in de kerk.

Psalm 138: 1 en 4  (OB)

Dankgebed

Collecten

Psalm 150: 1 en 3 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 186 (Machtig God, sterke Rots)

Zegen

zondag 7 mei 2017; middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk