Home > Preken > zondag 7 oktober 2018;…

zondag 7 oktober 2018; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. A. G. Boogaard

Voorzang: Lied 232: 1,4 en 5

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 71: 8 , 11 en 14 (Nb)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 12: 1 – 3

Openbaring 22: 6 – 21

Zingen: Psalm 36: 3a en 2b

Prediking.

Tekst: Openbaring 22: 16 en 17

Thema: Slotakkoord van de heilshymne.

Overzicht: 1. Proclamatie van de Zoon.

2. De roep van de Geest en de bruid

3. De realisatie door de Vader.

Zingen: Lied 253: 1,2,3 en 4

Dankgebed

Collecten

Zingen: Psalm 89: 1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 89: 3

Zegen

zondag 7 oktober 2018; middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk