Home > Preken > zondag 8 April 2018,…

zondag 8 April 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

ds Leon Koopman

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:, Psalm 122: 1 en 3 (OB)

Stil gebed, votum en groet,

Psalm 67: 1, 2 en 3 (NB)

Lezing van Gods wet

Psalm 130: 2 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 325 (Vertel het aan de mensen)

Gebed

Schriftlezing Markus 16: 14 – 20 en Romeinen 10: 4 – 21

Psalm 95: 2 en 4 (OB)

Prediking: Verkondig het Goede Nieuws. 1: Wie. 2: Wat. 3: Waar.

Lied 156: 1, 2 en 3 (Woord van God dat in ’t verleden)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 121: 1, 2, 3 (Leid mij Heer, o machtig Heiland)

Zegen

 

zondag 8 April 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan