Home > Preken > zondag 8 juli 2018,…

zondag 8 juli 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. B van der Meulen

orde van dienst:

Orde van dienst zondag 8 juli
Beverwijk 16.00

Mededelingen

Voorzang Liedbundel 227 Aan u behoort, o Heer der heren

Stil gebed, Votum, Groet

Zingen Psalm 100:1,2,3,4 OB

Gebed

Schriftlezing Psalm 107

Zingen Psalm 107: 1, 2, 3, 4 NB

Preek Psalm 107: 1-3

Zingen Psalm 107: 19, 20 NB

Gebed

Collecte

Zingen Psalm 136:1,2,3 OB

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 136: 26 OB

Zegen

Thema: Gods volk komt samen om Gods goedheid te loven.
I Gevonden door liefde.
II Geroepen tot lof.

 

zondag 8 juli 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk