Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 8 mei, middagdienst om…

zondag 8 mei, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk.

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 119: 83 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 1 : 1 – 18

Psalm 111: 1, 2 en 5 (OB)

Prediking: Kind van God: Aangenomen uit genade;  bevrijd om te dienen.

Psalm 22: 11 en 12 (NB)

Dankgebed

Collecten

Lied 172: 1 en 2 (Abba Vader)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 151: 3 en 6 (Wij loven U, O God)

Zegen

 

zondag 8 mei, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk.