Home > Preken > zondag 8 oktober 2017…

zondag 8 oktober 2017 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

orde van dienst:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 93: 1 en 4

Stil gebed, votum en groet

Psalm 2: 1 en 4 (NB)

Lezing van Gods wet

Psalm 19: 6 en 7 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 334 (Zoals klei in de hand van de pottenbakker…)

Gebed

Schriftlezing: Daniël 4

Psalm 145: 2 en 5 (OB)

Prediking: Leven als een Koningskind: een verootmoediging en een bemoediging.

Lied 190: 1, 2, 3, 4 en 5 (Prijs mijn ziel, de Hemelkoning)

Gebed / dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 187 (Majesteit, groot is zijn majesteit)

Zegen

 

zondag 8 oktober 2017 morgendienst om 9.30 uur in Westzaan