Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 9 april 2017;…

zondag 9 april 2017; middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 151: 1 en 3  (Wij loven U, o God, belijden U als Heer)

Stil gebed onder aan de kansel; Votum en Groet

Psalm 119: 53 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 44: 6 – 28

Psalm 115: 1, 2 en 3 (NB)

Prediking: Beeldenstorm!? 1 de beperkingen van een afgodsbeeld. 2: de hartstochtelijke liefde van de Here.

Psalm 17: 7 en 8 (OB)

Dankgebed

Collecten

Lied 176: 1, 3 en 4 (Heilig, heilig, heilig)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Psalm 68: 10 (OB)

Zegen

zondag 9 april 2017; middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk