Home > Preken > Heilig Avondmaal > zondag 9 december 2018,…

zondag 9 december 2018, morgendienst in Westzaan met de viering van het Heilig Avondmaal

voorganger ds. L.J. Koopman

Voorzang: Psalm 118: 1 en 10 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel, votum en groet.

Zingen:  Psalm 116: 1 (OB)

Gods wil: Micha 6: 6 – 8

Zingen: Lied 163: 1, 2 en 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht)

Kindermoment + Kinderlied 300: 1 en 2  (‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)

Gebed

Schriftlezing: Jozua 2

Zingen: Psalm 113: 4 (OB)

Prediking: thema:  Moeders van Jezus (2): Rachab, de gelovige hoer

Zingen: Lied 65: 1 en 2 (Op U, mijn Heiland blijf ik hopen)

Formulier Avondmaal

Avondmaalsgebed

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 52: 7 (OB)

Uitnodiging

Zingen Psalm 95: 4 (OB):

1e tafel: Lukas 1: 46 – 55

Zingen: Lofzang van Maria/ Lied 50: 1

2e tafel: Lukas 1: 67 – 75

Zingen: Gezang 3/ Lofzang van Zacharias:  2

3e tafel: Lukas 1: 76 – 79

Zingen: Gezang 3/ Lofzang van Zacharias: 4

Dankgebed

Collecten + Slotzang: Lied 134: 1 en 2  (Ga nu heen in vrede)     Zegen

zondag 9 december 2018, morgendienst in Westzaan met de viering van het Heilig Avondmaal