Home > Preken > zondag 9 juli 2017;…

zondag 9 juli 2017; morgendienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 65: 1 en 2 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 119: 32 (OB)

Lezing van Gods wet

Psalm 36: 2 en 3 (OB)

Kindermoment

Kinderlied 300 (‘k Heb Jezus nodig)

Gebed

Schriftlezing 2 Johannes

Lied 217: 1, 2 en 3 (Woord van God, dat in ’t verleden)

Prediking: Wandelen in Gods Waarheid en Liefde. 1. De basis. 2. De aansporing. 3. De waarschuwing. 4. De ontmoeting.

Psalm 86: 6 (OB)

Gebed / dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 144 (God wijst mij een weg)

Zegen

zondag 9 juli 2017; morgendienst om 9.30 uur te Westzaan