Home > Preken > zondag 9 oktober 2016.…

zondag 9 oktober 2016. middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. A.G. Boogaard uit Rotterdam

ds-a-g-boogaard

orde van dienst:

Mededelingen
Voorzang: Psalm 141: 1 en 2
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 14: 1 en 7
Gebed
Schriftlezing 1: Psalm 14
Zingen: Psalm 74: 1 en 2
Schriftlezing 2: Lucas 21: 20 – 24
Zingen: Psalm 74: 11 en 12
Schriftlezing 3: Romeinen 11: 25 – 36
Zingen: Psalm 74: 19 en 20
Prediking: Israels gebed om redding (Psalm 14: 7)
1. Dwaasheid. 2. Nood. 3. Redding.
Zingen: Lofzang van Zacharias: 2 en 4
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 68: 12 (Nb)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 44: 1,4 en 7
Zegen

zondag 9 oktober 2016. middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk