Home > Preken > Nederlandse geloofsbelijdenis > zondag 9 september 2018,…

zondag 9 september 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

Helaas is de opname van de dienst  niet gelukt!

 

zondag 9 september 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. L.J. Koopman

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 90: 1 en 8 (NB)

Stil gebed, Votum en Groet.

Psalm 116: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Exodus 3

Psalm 81: 11 en 12 (OB)

Prediking: Wie is God? 1: Ik ben Die Ik ben; 2: De God van uw vaderen

Psalm 36: 2 en 3 (OB)

Dankgebed

Collecten

Zingen Lied 215: 1, 2 en 3 (Wees mijn Leidsman trouwe Here)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Lied 183: 1, 2 en 3 (Grote God wij loven U)

Zegen

 

zondag 9 september 2018, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk