Home > Preken > zondag 9 september 2018,…

zondag 9 september 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

we starten het nieuwe kerkelijk seizoen met een kinderdienst!

voorganger dominee L. J. Koopman

Mededelingen namens de kerkenraad

Voorzang: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB)

Stil gebed (we zingen: Handjes gevouwen)

Votum en groet

Zingen Psalm 75: 1 en 4 (OB)

Gods wil voor ons leven

Zingen Lied 285: 1 en 2 (Laat de kinderen tot Mij komen)

Gebed

Bijbellezing: Lukas 14: 12  – 24

Zingen Lied 316 (Lees je Bijbel, bid elke dag)

Preek:  Welkom op Gods feest!

Zingen: Psalm 95: 1 en 4 (OB)

Gebed

Collecte

Zingen Lied 296: 1 en 2 (De Here zegent jou)

Zegen

zondag 9 september 2018, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan