Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 10 april, middagdienst…

zondagmiddag 10 april, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk

voorganger ds. L. J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 147: 1 en 2 (NB)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 75: 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 14: 1 – 14

Psalm: 9: 1, 2 en 10 (OB)

Prediking: Eén Redder voor alle mensen: Jezus!

Lied 142 (Er is een Verlosser)

Dankgebed

Psalm 67: 2 en 3 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang: Lied 201: 1, 2 en 3 (Samen in de Naam van Jezus)

Zegen

zondag 10 april, middagdienst om 16.00 uur te Beverwijk