Home > Preken > Esther > zondag 10 april, dienst om…

zondagmorgen 10 april, dienst om 9.30 uur te Westzaan

voorganger ds. L.J. Koopman

Naamloos-3

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Lied 185: 1 en 5 (Lof zij de Heer, de almachtige Koning)

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet,

Psalm 139: 1, 10 en 11 (NB)

Lezing van de Wet

Psalm 139: 14 (NB)

Kindermoment

Kinderlied 309 (Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart)

Gebed

Schriftlezing: Esther 1:1 – 2:18

Psalm 138: 3 en 4 (OB)

Prediking: Thema: Esther, het meisje van de k(K)oning

Psalm 45: 1 en 7 (OB)

Dankgebed

Collecten

Slotzang: Lied 190: 1, 2 en 3 (Prijs mijn ziel, de Hemelkoning)

Zegen

zondag 10 april, dienst om 9.30 uur te Westzaan