• kerkgebouw en pastorie in Westzaan
  • kerkgebouw Beverwijk
  • kerkzaal beverwijk

CGK Beverwijk Westzaan; kerk in de Zaanstreek en IJmond

CGK Beverwijk – Westzaan

Door de 1, 5 meter regel vanwege de coronapandemie kan niet de hele gemeente in elke dienst aanwezig zijn.
Omdat er per dienst maar 25 plaatsen beschikbaar zijn in de kerkgebouwen wordt er u/jij verzocht om zich op te geven bij de scriba, bertbax@zonnet.nl  met een voorkeur voor de ochtend of middagdienst!

CGK Beverwijk – Westzaan is een Christelijke Gereformeerde kerk, centraal in de IJmond en de Zaanstreek.  

Wij staan voor een actieve en krachtige geloofsbeleving, welke in de zondagse diensten centraal staat.

Geloof in Jezus Christus

Het geloof in onze Here Jezus Christus wordt beleden vanuit de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God, en vanuit de drie formulieren van enigheid: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.