CGK Beverwijk Westzaan; kerk in de Zaanstreek en IJmond

CGK Beverwijk – Westzaan

CGK Beverwijk – Westzaan is een Christelijke Gereformeerde kerk, centraal in de IJmond en de Zaanstreek.  

Wij staan voor een actieve en krachtige geloofsbeleving, welke in de zondagse diensten centraal staat.

Het coronavirus, alles is door dit virus stil gezet, ook de kerkelijke activitieiten van de CGK van Beverwijk  – Westzaan.

In overleg met de CGK van Leiden luisteren wij op de komende zondagen mee met deze gemeente, de diensten staan onder deze kolom en de link verwijst naar de diensten die “Live” en achteraf beluisterd kunnen worden vanuit hun kerk!  

Alle andere activiteiten zijn geannuleerd!

Geloof in Jezus Christus

Het geloof in onze Here Jezus Christus wordt beleden vanuit de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God, en vanuit de drie formulieren van enigheid: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.