• kerkgebouw en pastorie in Westzaan
  • kerkgebouw Beverwijk
  • kerkzaal beverwijk
  • 2e advent!

CGK Beverwijk Westzaan; kerk in de Zaanstreek en IJmond

CGK Beverwijk – Westzaan


—————————————————————————————————

CGK Beverwijk – Westzaan is een Christelijke Gereformeerde kerk, centraal in de IJmond en de Zaanstreek.  

Wij staan voor een actieve en krachtige geloofsbeleving, welke in de zondagse diensten centraal staat.

Geloof in Jezus Christus

Het geloof in onze Here Jezus Christus wordt beleden vanuit de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God, en vanuit de drie formulieren van enigheid: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

 


vanwege de corona regels is het per 28 november weer verplicht om u aan te melden als u als gast een dienst wil bezoeken; aanmelden via: scribabeverzaan@gmail.com  

——————————————————————————————————–

link naar de video – kerkdienst op zondagmiddag 29 augustus vanuit de Grote kerk te Westzaan
klik op: : https://www.youtube.com/watch?v=Qu_Bcykl1PM

link naar de videostream van de bevestigingsdienst van kandidaat G van Vliet op 28 augustus 2021:

klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=kuM1P4PTfjw