CGK Beverwijk Westzaan; kerk in de Zaanstreek en IJmond

CGK Beverwijk – Westzaan

CGK Beverwijk – Westzaan is een Christelijke Gereformeerde kerk, centraal in de IJmond en de Zaanstreek.  

Wij staan voor een actieve en krachtige geloofsbeleving, welke in de zondagse diensten centraal staat.

 

Deze diensten worden elke zondag gehouden: ‘s morgens in Westzaan om 9.30 uur (J.J.Allanstraat 185) en ´s middags in Beverwijk om 16.00 uur (Meerstraat 62). 

Verder zijn er de doordeweekse activiteiten zoals de catechisaties, verenigingsbijeenkomsten en Bijbelstudies.

 

U bent van harte welkom bij ons.

 

Geloof in Jezus Christus

Het geloof in onze Here Jezus Christus wordt beleden vanuit de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God, en vanuit de drie formulieren van enigheid: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.