• kerkgebouw en pastorie in Westzaan
  • kerkgebouw Beverwijk
  • kerkzaal beverwijk

CGK Beverwijk Westzaan; kerk in de Zaanstreek en IJmond

CGK Beverwijk – Westzaan

CGK Beverwijk – Westzaan is een Christelijke Gereformeerde kerk, centraal in de IJmond en de Zaanstreek.  

Wij staan voor een actieve en krachtige geloofsbeleving, welke in de zondagse diensten centraal staat.

Onze kerkdiensten zijn opnieuw door de grote zorgen door het coronavirus geannuleerd voorlopig tot aan 2 Mei.
We weten niet wat de toekomst ons brengt maar onze hoop en ons vertrouwen is op de Here onze God, alleen Hij is regeerder op onze wereld!
Met de CGK van Leiden is opnieuw de afspraak gemaakt dat we op de zondagen mee doen met de online erediensten van deze gemeente!  

Geloof in Jezus Christus

Het geloof in onze Here Jezus Christus wordt beleden vanuit de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God, en vanuit de drie formulieren van enigheid: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.