• kerkgebouw en pastorie in Westzaan
  • kerkgebouw Beverwijk
  • kerkzaal beverwijk

CGK Beverwijk Westzaan; kerk in de Zaanstreek en IJmond

CGK Beverwijk – Westzaan

CGK Beverwijk – Westzaan is een Christelijke Gereformeerde kerk, centraal in de IJmond en de Zaanstreek.  

Wij staan voor een actieve en krachtige geloofsbeleving, welke in de zondagse diensten centraal staat.

Onze kerkdiensten gaan op 16 augustus weer beginnen, alle leden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor welke dienst zij uitgenodigd worden. Voorlopig houden we 2 diensten in het kerkgebouw van Westzaan, (J.J. Allanstraat 185) ‘s morgens om 9.30 uur en ‘s middag om 16.00 uur

Per dienst kunnen we niet de hele gemeente ontvangen vandaar de persoonlijke uitnodiging, als u onze gast wilt zijn in een dienst, graag van te voren aanmelden via scribabeverzaan@gmail.com

Geloof in Jezus Christus

Het geloof in onze Here Jezus Christus wordt beleden vanuit de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God, en vanuit de drie formulieren van enigheid: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.