Home > Preken > Maandag 18 April 2022,…

Maandag 18 April 2022, belijdenisdienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^

Maandag 18 April 2022, belijdenisdienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet.

Welkom en mededelingen

Voorzang: Lied 114 (Geest van hierboven)

Stil gebed; Votum en Groet.

Zingen Psalm 89:1 en 6 (NB)

Geloofsbelijdenis met H.C. zondag 21

Zingen Lied 117 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)

Kindermoment

Zingen Lied 262 (alzo lief had God de wereld)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 20:19-31

Zingen: Psalm 56:5 en 6 (OB)

Prediking over Johannes 20:28b

 Thema: Jezus belijden als Heer

  1. Hoe je zover komt
  2. wat dit inhoudt

Zingen Psalm 89:7 en 8 (OB)

Lezing formulier openbare geloofsbelijdenis en stellen van vragen

Zingen Lied 137 (vrede zij u)

Woord tot de gemeente

overhandigen belijdenisgeschenk

Dankgebed

Collecten

Zingen Psalm 138:1 en 4 (OB)

Zegen

Maandag 18 April 2022, belijdenisdienst om 9.30 uur in Westzaan