Home > Preken > maandag 25 december 2023,…

maandag 25 december 2023, kerstdienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het ^^^pijltje ^^ hierboven

maandag 25 december 2023, kerstdienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom

Lied “Kerstnacht boven Bethlehem”. 

omdat de opname van de zang niet goed is gegaan, hierbij de tekst van dit kerstlied!

meezingen kunt u terwijl de dwarsfluit speelt!

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.     

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Adrian Roest, James MacMillan, Matthijn Buwalda. © 2020 Stichting Sela Music

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen Psalm 98: 2 en 3 (NB)

Kindermoment

Projectlied

 gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  Lukas 1 26 – 38 en Lukas 2: 1 – 7

Zingen Lied 74 (komt allen tezamen)

Verkondiging over  Lukas 2: 6 – 7

Thema: De Zoon van God wordt geboren op deze wereld

  1. Moment
  2. Plek

Zingen: Lied 69 (Heerlijk klonk het lied der eng’len)

Gebed

Collecten

Zingen Lofzang van Maria:1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis                                                                   (staande)

Zingen Lofzang van Zacharias:1, 4 en 5

Zegen.     

maandag 25 december 2023, kerstdienst om 9.30 uur in Westzaan