Home > Preken > dankdag > woensdag 3 november 2021,…

woensdag 3 november 2021, dankdagavond dienst om 19.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

woensdag 3 november 2021, dankdagavond dienst om 19.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G van Vliet

Stil gebed, Votum & Groet        

Zingen:  Psalm 65:1,5 en 6 (NB)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 182:1,2 en 3 (Dankt, dankt nu allen God)

Gebed

Schriftlezing:  Genesis 12:5-9  

Zingen: Psalm 147: 6 en 7

Verkondiging over Genesis 12:8b 

Thema:  Het gebed voor onderweg.

1.            de frequentie

2.            de inhoud

3.            de praktijk

Zingen Psalm 116: 7,10 en 11

Dankgebed

Zingen Lied 129: (Groot is Uw trouw o Heer)

Zegen.       

woensdag 3 november 2021, dankdagavond dienst om 19.30 uur in Westzaan