Home > Preken > zondag 1 augustus 2021,…

zondag 1 augustus 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven!

zondag 1 augustus 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

kerkdienst geleid door br. A. Flipse

Lied 164: Als een hert, dat verlangt

Zingen psalm: Psalm 36: 2 en 3 OB

Wetlezing

Psalm 19: 3 NB

Gebed

Schriftlezing Johannes 4: 4-14; Jeremia 2: 1-13

Zingen ter voorbereiding op de preek

Psalm 42: 1, 2 en 3

Tekst Jeremia 2: 13

Thema preek: Leven bij lekkende waterbakken of bij de bron van levend water.

Psalm 84: 3

dankgebed en voorbeden

Lied 59: 3 Wie dorst heeft, laat hij drinken

zegenbede

zondag 1 augustus 2021, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan