Home > Preken > zondag 1 mei 2022,…

zondag 1 mei 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 1 mei 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. A. J van der Toorn uit Leiden

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 84: 1 en 2 als Voorzang

we gaan staan,

Stil gebed.

Votum en Groet

Na het amen gaat de gemeente zitten

Psalm 27: 1 en 7 ob

Lezing van de Wet

Psalm 111: 1 nb

Kindermoment + kinderlied 303

Gebed

Schriftlezing (bij voorkeur gebruik HSV) 2 Timoteüs 2,1-13

Psalm 72: 4 en 6 ob

Prediking van 2 Timoteüs 2,8-13: “Hou(d)vast aan de levende Heer!”

Lied 27

Dankgebed

Collecten

Slotzang Lied 129

Zegen

zondag 1 mei 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan