Home > Preken > Zondag 10 november 2019,…

Zondag 10 november 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

Zondag 10 november 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. J. Groenleer uit Leiden

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 98:1,2 OB

Stil gebed – bemoediging – groet

Zingen: Ps. 98:3,4 OB

Tien Woorden

Zingen: Ps. 25:4 OB

Kindermoment/kinderlied

–DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften

1ste Lezing: Jesaja 1:18-26

Zingen: Ps. 17:3,4 8 OB

2de Lezing: Lucas 19:41-48

Zingen: Lied 186

Verkondiging

Zingen: Lied 167

–DIENST VAN GEBEDEN, LOF EN DANK

Dankzegging en gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Ps. 145:1,2 NB

–WEGZENDING EN ZEGEN

zegen

Zondag 10 november 2019, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan