Home > Preken > zondag 10 oktober 2021,…

zondag 10 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 10 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. M. Bot uit Maassluis

welkom en mededelingen van de kerkenraad door de ouderling van dienst,

Zingen Ps. 84:1,2
Stil gebed
Votum en groet
zingen Lofz.v.Maria:1,3,6
Gebed
Schriftlezing Jacobus 5: 1 -6 & 1 Timotheus 6: 6 – 10, 17-19
zingen + collecte Ps 37:6,7 Nieuwe Berijming
Verkondiging
zingen lied 171:4,5 (o mocht ik U beminnen…)
Dankgebed
Zingen Ps. 17:3,7
Geloofsbelijdenis
Zingen lied 166:1,2,3,4 ‘ach blijf met Uw genade’
Zegen

zondag 10 oktober 2021, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk