Home > Preken > zondag 11 oktober 2020,…

zondag 11 oktober 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

dienst beluisteren, klik op het pijltje hierboven….

zondag 11 oktober 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan

voorganger ds. R. Bikker uit Groningen

Mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:                             psalm 71: 1, 2 en 17          

Stil gebed, votum en Groet;         

Psalm/lied:                           liedbundel 317 Onze Vader (kinderlied)                      

Gebed

Schriftlezing:                       Mattheus 6: 5 – 15 HSV

Psalm/lied:                           psalm 97: 1 en 6 NB                      


Prediking                              Gebed voor God

Psalm/lied:                            psalm 150: 1 en 3                

Dankgebed + aankondiging collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

Slotzang:                               Liedbundel 227 :1, 3 en 4 Aan U behoort o Heer Zegen

zondag 11 oktober 2020, middagdienst om 16.00 uur in Westzaan