Home > Preken > advent > zondag 12 december 2021,…

zondag 12 december 2021, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 12 december 2021, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk

voorganger ds. J. Jonkman, Zeewolde


Mededelingen ouderling van dienst

Voorzang: Liedbundel 195:1, 2, 3 (“Genadig Heer”)

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: Psalm 65:2 (nieuwe berijming)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezingen: 1) Genesis 38:1-19

Zingen: Psalm 130:2 (oude berijming)

2) Genesis 38:20-30

Zingen: Psalm 103:5 (oude berijming)

Tekstlezing: Genesis 38 – Mattheüs 1:3a (HSV)

Preek. “Juda- Tamar – Christus”

Zingen: Lofzang van Zacharias:4, 5 (oude berijming)

Lezing avondmaalsformulier

Dankgebed en voorbeden

Collecten bij uitgang

Geloofsbelijdenis

Zingen: Liedbundel 184: “Hallelujah, eeuwig dank en ere”)

Zegen

zondag 12 december 2021, middagdienst om 15.30 uur in Beverwijk