Home > Preken > zondag 12 januari 2020,…

zondag 12 januari 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

zondag 12 januari 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. C. D Affourtit uit Amsterdam

Welkom/mededelingen

Zingen:  HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen,

Psalm 8: 1, 4, 6 en 9,(1773)

Stilte, Bemoediging, Groet

Zingen:  ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen

Psalm 42: 1 en 3 (1773)

Regels voor het leven (Exodus 20 en Matteüs 22:37-39)

Zingen:  O grote God die liefde zijt

Eigen bundel 206

Kindermoment (door leiding nevendienst)

Lied met de kinderen lied 294 alle 4 de verzen

Gebed

Inleiding

Bijbellezingen:  Jesaja 42: 1-9

                        Matteüs 3: 13-17

Zingen:  Ik zal, o HEER, die ik mijn Koning noem

Psalm 145: 2 en 3 (1773)

Verkondiging:  Eén van ons!

Matteüs 3: 13-17

Zingen:  Verlosser, Vriend, o hoop, o lust, Lied 180

Gebed

Collecte

Zingen:  Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen

Psalm 118: 1 en 10 (nb)

Zegen

zondag 12 januari 2020, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan